3. God bepaalt de plek waar we wonen

Paulus houdt een belangrijke speech voor de inwoners van Athene. Hij heeft in de stad rondgelopen, de verschillende godenbeelden bekeken en zelfs een altaar gevonden met het opschrift ‘Voor de onbekende God’. Dat is voor Paulus een mooi opstapje om zijn speech te beginnen. Hij maakt daarmee direct verbinding met de mensen in Athene en introduceert deze onbekende God aan hen. Hij geeft de kennis die hij over God heeft door. Het eerste waarmee hij God introduceert is dat hij gelooft dat God bepaalt waar de mensen wonen. God maakte de aarde en wees de mens waar hij kon gaan leven en voor hoelang. En dat zorgt ervoor dat de mensen God gaan zoeken. Wat een inzicht! God bepaalt waar we wonen – zodat wij Hem gaan zoeken! Op de plek waar jij woont, kun jij Hem zoeken.

Hoe zou jij God introduceren aan mensen die Hem nog niet kennen? En waar zie jij op de plek waar je woont tekenen van Gods aanwezigheid?