Het geloof komt tot ons in de stilte

De evangeliën vertellen er alle vier over - elk op hun eigen manier: de stille ochtend van Pasen. De eerste dag van de week na het sterven van Christus. 

In het ochtendgloren komen de vrouwen samen bij het graf. Het is een nieuwe morgen in de tuin, voorbij de stilte van de nacht. En er is iets gebeurd in die stilte. Niemand heeft het gezien, niemand heeft het gehoord. Maar de vrouwen worden getuigen van dit wonder van het geloof. Het wonder dat Christus is opgestaan uit de dood en het lijden heeft overwonnen.

Van deze opstanding leven we. Ze geeft adem aan onze ziel. En deze adem komt tot ons in de stilte.

Hoe beleef jij het wonder van het geloof? Ervaar je dat in stilte of op een andere plek of manier?

Leo Fijen is Hoofd Levensbeschouwing bij KRO-NCRV, directeur van uitgeverij Adveniat en auteur van diverse boeken over spiritualiteit

Je bent aan het einde gekomen van het stilterooster van het Nederlands Bijbelgenootschap. Denk nog eens terug aan de stiltemomenten van de afgelopen dagen. Wat is je bijgebleven? Hoe kun je stilte ook de komende tijd een plek geven in je leven?