Een heilige ontmoeting

Bijbeltekst(en)

Elia worstelt met zijn roeping als profeet. Hij voelt zich een mislukkeling. Onlangs heeft hij opnieuw aan zijn volksgenoten laten zien dat de afgod Baäl niets kan. Zeker niet in vergelijking met hun eigen God. Dat heeft hen voor dat moment overtuigd van de macht van God. Maar Elia weet uit ervaring dat het niet lang zal duren voordat ze weer andere goden gaan aanbidden.

En nu wil koningin Izebel hem vermoorden!

Wat nu? Twijfelt Elia zelf ook aan Gods macht?

God neemt Elia’s worsteling serieus, maar hij komt hem tegemoet op zijn tijd. Op zijn manier. Eerst stuurt hij een engel die Elia een opdracht geeft: Elia moet een reis maken naar de berg Horeb. Dat is de berg waar God zich voor het eerst aan het volk van Israël bekendgemaakt heeft als hun God, de Enige.

Veertig dagen en nachten is Elia onderweg, ook al kun je de afstand ook in tien dagen afleggen. Het getal veertig is symbool voor een tijd van bezinning en beproeving: een echte woestijnervaring.

Op de Horeb luistert God opnieuw naar Elia’s klacht. Hij alleen weet wat Elia nodig heeft voor zijn laatste taak als profeet. God doet wat hij eerder met Mozes deed: hij laat Elia een glimp van zijn glorie en majesteit zien! Niet in ‘luidruchtige’ natuurverschijnselen – zo vurig aanbeden door de aanhangers van Baäl. Elia ontmoet God juist in de afwezigheid van geluid. Het is de stilte die in hem een heilige ruimte vrijmaakt: een tempel waarin de majesteit  van God hem zegent en een nieuwe mens van hem maakt.

Sta eens stil bij je eigen gebed. Wat ervaar jij in je binnenste als je in stilte bij God bent?

Elise G. Lengkeek godzoeker-schrijver-dichter. Stilte & uitbundigheid beleven = in- en uitademen voor lichaam en ziel.  Zo ook bidden & werken op het ritme van de dag. Ze schreef het boek Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag