Een stil begin

Stilte. De Bijbel begint ermee. Met een wereld waarop nog niets gebeurt, waarop nog niemand spreekt, geen vogel zingt en geen mobieltje afgaat. Ik stel het me voor als een concertzaal vlak voordat de eerste noot klinkt: één en al afwachting en ingehouden adem.

Bijbeltekst(en)

Dan wordt de stilte doorbroken. Niet door lawaaierige bedrijvigheid, maar door een stem die orde brengt en leven schept. Vier scheppingsdagen lang hoor je alleen de stem van God. Er is wel van alles te zien: licht en donker, water en droge grond, planten, hemellichamen. Maar pas vanaf de vijfde dag klinken er bij Gods stem geluiden van andere levende wezens. Vogels fluiten, leeuwen brullen, koeien loeien…

En de mensen, de man en de vrouw die God naar zijn beeld schept? Die zijn voorlopig nog stil. Druk bezig de prachtige wereld in zich op te nemen waarin ze zijn terechtgekomen. ‘Alles is zeer goed,’ vindt God, en daar hebben ze niets aan toe te voegen.
Later zullen ze vormgeven aan de opdracht om voor de aarde te zorgen. Maar eerst komt nog de zevende dag: een moment van heilige rust.

Stil worden als je een taak hebt afgerond of voordat je ergens mee begint… hoe zou je dat vorm kunnen geven in jouw leven?

Anne-Mareike Schol – Wetter is oudtestamentica. Sinds 2015 werkt zij bij het NBG. Als hoofd Bijbelgebruik is zij onder andere betrokken bij debijbel.nl, het kinderblad Alef en de ontwikkeling van nieuwe uitgaven.