Geloven en doen horen bij elkaar

Volgens Jakobus is geloof pas echt als je ook leeft zoals God dat wil. Redding komt van God, door Jezus: daar kan een mens niets aan toevoegen (Jakobus 2:1). Maar goede daden laten wel zien dat je geloof écht is. Ze zijn dus geen betaalmiddel waarmee je je toegangskaartje voor Gods nieuwe wereld koopt. Ze zijn het bewijs dat je al in die nieuwe wereld thuishoort.
Met welke daden van recht ga jij je geloof concreet in de praktijk brengen? Schrijf ze op, deel ze met iemand uit je omgeving of op social media, en ga ervoor!

Wil je je nog verder verdiepen in het thema ‘recht doen’? Dat kan met de Rechte Bijbel, een Bijbel in Gewone Taal met inleidingen en bijbelstudies rond dit onderwerp. Zie https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/rechte-bijbel/