Geen offers maar gehoorzaamheid

Toen David wachtte op hulp, heeft God naar hem geluisterd en Davids gebed gehoord (Psalm 40:2). Nu vraagt God aan David om naar hem te luisteren. Dat vindt hij belangrijker dan dat David offers brengt. En David zegt gewoon: ‘Hier ben ik.’
Wanneer heb jij dat voor het laatst tegen God gezegd?