Nieuw Jeruzalem

Bijbeltekst(en)

In Jesaja wordt Jeruzalem al beloofd dat ze geen zon of maan meer nodig zal hebben. God zal haar licht zijn. Geïnspireerd door Jesaja schrijft Johannes over dit nieuwe Jeruzalem als over een perfecte stad. De stad heeft perfecte afmetingen, is van de perfectste bouwmaterialen gemaakt, en het kwaad kan de stad niet binnendringen. Net als de stad Babylon eerder een symbool was voor Rome en het hele Romeinse rijk, is Jeruzalem een beeld voor alle gelovigen. Die twee staan tegenover elkaar. De wereld die bij God hoort tegenover de wereld die niet bij God hoort.

Hoe zou jij de perfecte stad omschrijven?