Nieuw begin

Johannes grijpt hier terug op Jesaja 65-66, over God die een nieuwe hemel en een nieuwe aarde schept, met een nieuw Jeruzalem. Johannes neemt dit beeld over, maar zet het in een nieuwe context. Voor Johannes is er een duidelijke scheiding tussen de huidige hemel en aarde en de nieuwe hemel en aarde. Dat nieuwe tijdperk begint na het laatste oordeel. Net als bij Jesaja is dat een tijd van veiligheid, zegening en nabijheid van God.

God schept een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat lijkt een heftige ingreep. Waarom zou dat nodig zijn?