Zielsgelukkig of doodongelukkig

Bijbeltekst(en)

‘Het begin van het einde’, zo zou je deze tekst kunnen samenvatten. Na de dramatische gevechten waarover Johannes tot nu toe heeft bericht, wordt steeds duidelijker wie uiteindelijk zal overwinnen. Het Romeinse rijk zal verdwijnen, en zelfs de duivel wordt geketend en opgesloten. Nog niet voor altijd, maar wel voor een lange periode. Over Gog en Magog lees je ook in Ezechiël 38. Zij, de vijanden van Israël, die een argeloos en onbeschermd volk willen overvallen, zullen Gods woede voelen. Dan zal iedereen op de wereld weten dat God heilig is.

Johannes gebruikt beelden die ver van ons afstaan. Hoe zou jij deze tekst hervertellen in hedendaagse beelden en taal?