Wereldwijde crisis

Bijbeltekst(en)

Heel de wereld is in rep en roer. Iedereen heeft zijn rijkdom op het zondige Babylon gebouwd. Alsof een steen in de vijver gegooid is en de rimpelingen zich over het hele oppervlak verspreiden, zo verspreidt de ramp van Babylon zich over de hele aarde. Nu Babylon instort, stort alles in. Want aan al die handel en bedrijvigheid kleefde ook bloed. Profeten en heiligen werden in deze stad gedood, zo eindigt hoofdstuk 18. De bestuurders van het Romeinse rijk waren voor Johannes degenen die zijn medegelovigen vervolgden.

Veel commercie en grote welvaart – het is een beeld dat vandaag de dag nog steeds relevant is. Hoe zou Johannes onze huidige welvaart omschrijven, en wat zijn de donkere kanten die daar tegenwoordig aan kleven?