Tien koningen

Er komen weer allerlei getallen voorbij. Zeven is het getal van de volheid, maar de zeven heuvels waarop de vrouw zit, verwijzen ook naar de zeven heuvels waar Rome op gebouwd zou zijn. Bij de tien horens en tien koningen duidt het getal tien, net als het getal zeven, op volheid (zie ook Daniël 7:24). Zoveel moet het zijn, niet meer of minder. Zo is het bedoeld. Niets van wat Johannes schrijft, is toevallig. Zijn boodschap is: God heeft de macht. Zonder dat ze het weten, voeren die machtige koningen Gods plan uit.

Heb jij momenten in jouw leven gehad, waarop je nu terugkijkt en waar je nu Gods plan in ziet, zonder dat je het toen merkte?