Het einde komt

Bijbeltekst(en)

De rivier de Eufraat is een grensrivier en een van de grootste en belangrijkste rivieren die de schrijver en zijn lezers kenden. Deze rivier valt droog, volgens Johannes. Dat is opvallend omdat de Eufraat eigenlijk nooit zonder water is, in tegenstelling tot veel andere rivieren in die omgeving. Als de Eufraat droog komt te staan, valt de grens weg en kunnen koningen uit het oosten erdoorheen trekken. Dat doet denken aan de doortocht door de Rietzee (Exodus 13:17-14:31). Maar nu valt de rivier niet droog zodat Gods volk kan ontsnappen, maar kunnen juist de vijanden uit het oosten door de drooggevallen rivier heen trekken. Waar de doortocht door de Rietzee een hoopvol nieuw begin aankondigde, kondigen deze omgekeerde doortocht door de Eufraat en de andere rampen een hopeloos einde aan.

Heb jij een idee wat Johannes aan zijn lezers wilde meegeven door deze opsomming van straffen? Wat voor betekenis heeft zo’n tekst nu nog voor jou?