Lied van overwinnaars

Opnieuw schrijft Johannes over plagen die de aarde treffen. De afschrikwekkende beelden buitelen in Openbaring over elkaar heen, totdat je als lezer soms alleen nog maar een brei van beesten, bloed en vuur voor je ziet. Toch is er geen sprake van willekeurig of ongecontroleerd geweld. Er zit een plan achter de gebeurtenissen in Openbaring. Dat blijkt uit de getallen die steeds weer genoemd worden: niet zomaar wat plagen, maar drie keer zeven, twee getallen die allebei aangeven dat iets volledig of volmaakt is. Het lied van de overwinnaars bevestigt dat: Gods bestuur is ‘rechtvaardig en betrouwbaar’.

Waar zie jij iets van dat rechtvaardige en betrouwbare bestuur?