Waar het op aankomt

Bijbeltekst(en)

In Openbaring 14 komen beelden en thema’s langs die ook in de rest van het boek een rol spelen: Jezus, het Lam van God, en een groep gelovigen die zich extra voor hun geloof hebben ingespannen. Daartegenover staan de stad Babylon, het beest uit de zee, en de mensen die het aanbidden. Opnieuw draait God de rollen om: mensen die het teken van het beest dragen, worden voor altijd gestraft, terwijl mensen die trouw waren mogen uitrusten.

In de tekst van gisteren kwam het aan op wijsheid. Nu komt het aan op standvastigheid (vers 12). Wat hebben die twee volgens jou moet elkaar te maken?