Geen bekering

Ook in de tekst van vandaag gaan de rampen door. Het beeld van de bazuin was zowel in de Joodse als in de Romeinse wereld bekend. Joden dachten erbij aan het begin van een veldslag. Romeinen hoorden er een teken van de goden in. Beide betekenissen komen in Openbaring samen: de bazuinen kondigen een veldslag aan, niet tussen mensen, maar tussen God en een wereld die in de greep van onrecht en geweld is.

Net als farao in het boek Exodus blijven de mensen in deze tekst vertrouwen op de verkeerde dingen. Waar komt hun blindheid vandaan, denk je?