Afschrikwekkend beeld

Bijbeltekst(en)

Een halfuur hebben hemel en aarde hun adem ingehouden, maar daarna breken allerlei rampen los. Het doet denken aan de plagen waardoor de Egyptenaren getroffen werden omdat ze weigerden de Israëlieten te laten gaan. De sprinkhanen waarover het vandaag gaat, worden aangevoerd door ‘Abaddon’. Het woord abaddon komt ook voor in het boek Job (bijvoorbeeld 26:6 en 28:22), in Spreuken 15:11 en in Psalm 88:12. Het is het dodenrijk: een plek die God wel doorgrondt, maar waar niets van zijn liefde en trouw zichtbaar is.

De sprinkhanen mogen alleen de mensen kwaad doen, de natuur blijft ongemoeid. Waarom is dat, denk je?