Ontelbaar

Bijbeltekst(en)

Voordat het zevende zegel wordt verbroken, krijgen twee groepen bijzondere aandacht. Eén groep, de dienaren van God, krijgt het zegel van God. Het gaat niet letterlijk om twaalfduizend mensen van elke stam van Israël. Het gaat erom dat het een afgebakende groep is, en dat ze, als christenen, bij Gods volk horen. Gods zegel beschermt hen tijdens de rampen die eraan komen. De tweede groep is nog groter – onafzienbaar zelfs. Dit zijn gelovigen die vervolging hebben ervaren, maar hebben standgehouden.

Welke woorden en beelden uit het Oude Testament herken je in dit stukje? Welke nieuwe betekenis krijgen ze hier?