Wie verbreekt de zegels?

Bijbeltekst(en)

Johannes ziet iets prachtigs: een troon vol kleuren, dieren en mensen die God prijzen. Maar toch ervaart hij ook een groot verdriet: er is niemand die het belangrijke boek kan openen. Het boek is belangrijk voor de toekomst, voor het verder uitrollen van het plan van God. Er blijkt één Iemand geschikt: Jezus. Jezus wordt de Leeuw van Juda genoemd, maar ziet er uit als een geslacht Lam. Dat beeld komt uit Jesaja 53:7. Een geslacht Lam is geen fraai gezicht. Maar dit Lam leeft. Het heeft het ultieme offer gebracht voor alle mensen en daardoor heeft Hij overwonnen. Alleen Hij kan het boek openen.

Johannes hoort iedereen voor het Lam zingen, in de hemel, op de aarde en in de zee! Met welk lied eer jij God het liefst?