Weinig invloed, grote kracht

Filadelfia lag in een regio waar regelmatig aardbevingen voorkwamen. De mensen wisten dus dat zelfs het indrukwekkendste gebouw kon instorten. Juist in die situatie belooft Christus dat Hij zijn volgelingen tot een zuil zal maken die altijd zal blijven staan. Ook al worden ze door hun omgeving letterlijk en figuurlijk door elkaar geschud: hun toekomst is veilig.

Wat is voor jou een fundament waar niets en niemand iets aan kan veranderen? Zijn er ook mensen voor wie jij een ‘zuil’ bent waar ze altijd op kunnen bouwen?