Sterkte-zwakteanalyse

De stad Tyatira stond bekend om haar textielindustrie en vormde een handelscentrum van paarse textiel. De zakenvrouw Lydia, die tot geloof kwam tijdens een van Paulus’ toespraken, kwam uit deze stad (Handelingen 16:14). De gemeente krijgt eerst complimenten, maar wordt ook gewaarschuwd voor de invloed van ‘Izebel’. Izebel was een bijna spreekwoordelijk slechte vrouw in het Oude Testament (1 Koningen 18), die mensen verleidde om afgoden te dienen in plaats van de God van Israël. Ook nu is het de opdracht aan de gelovigen niet naar leugens of valse profetieën te luisteren, maar naar God te luisteren en in Hem te blijven geloven.

Naar wie luister jij, door wie laat jij je (geestelijk) voeden?