Een witte steen

De stad Pergamum was een rijke stad in Klein-Azië, het huidige Turkije. Er stonden meerdere tempels, er was een bloeiende handel en er waren plaatsen voor entertainment. De jonge christelijke gemeente van Pergamum bevond zich dus te midden van andersgelovigen. Mensen die vlees dat was geofferd aan afgoden aten en geloofden dat bepaalde seksuele verrichtingen heilzaam waren. De gemeenteleden worden gewaarschuwd daar niet in mee te gaan. Zij moeten aan het geloof en de navolging van Jezus vasthouden. De beloning die zij zullen ontvangen, is treffend: een witte steen waar een nieuwe naam op staat. Een witte steen werd onder meer gebruikt om vriendschap te sluiten, in de rechtspraak om aan te tonen of iemand schuldig bevonden (een zwarte steen) of vrijgesproken werd (een witte steen) en als uitnodiging voor het overwinningsfeest voor de winnende gladiator.

Hoe beleef jij je geloof te midden van andersdenkenden? Hoe houd jij vast aan Jezus’ leer?