Door de verdrukking heen

De brief aan de kerk in Smyrna is heel concreet: er is sprake van moeilijkheden, er worden leugens over de gemeenteleden verteld, sommigen worden gevangengenomen, tien dagen lang zal er geleden worden. Maar wie dit doorstaat, wordt beloond. Jezus zegt dat Hij zelf ook geleden heeft en zelfs gedood is, maar dat is niet het einde. Hij was dood, maar leeft nu. Dat is ook de toekomst en de hoop die de christenen in Smyrna mogen hebben. Zij kunnen gedood worden door mensen, maar zullen worden beloond met het eeuwige leven.

In onze tijd hebben veel mensen als levensmotto ‘YOLO’: You Only Live Once (je leeft maar een keer): haal alles uit het leven wat erin zit. Johannes schrijft juist dat je je leven hier kunt verliezen, maar dat je dan een goede toekomst tegemoet gaat.

Welk levensmotto zou daar bij kunnen horen?