Terug naar de bron

Johannes krijgt van Jezus de opdracht om brieven te schrijven naar zeven kerken. Elke brief eindigt met: ‘Laat de woorden van de heilige Geest goed tot je doordringen.’ Johannes wil dat de christenen in God blijven geloven en naar Hem blijven luisteren. Want wie trouw aan God blijft, wordt beloond. Voor de gemeenteleden in Efeze is het belangrijk dat zij goed zicht houden op wat het goede en wat het kwade is en volhouden om het goede te doen. En daarbij de liefde die zij eerder voor Jezus hadden vasthouden. De liefde voor Jezus is de bron om uit te leven.

Herken jij het gevoel van liefde voor Jezus? Is het nu meer of minder dan toen je voor het eerst bewust ging geloven? Waardoor komt dat?