Gelukkig?

Het boek Openbaring is een apocalyptisch geschrift. ‘Apocalyps’ betekent ‘onthulling’. Openbaring is dus een boek waarin God via visioenen aan mensen zijn geheimen onthult, openbaar maakt. Er wordt veel gebruikgemaakt van symbolen, ideeën en beelden uit het Oude Testament. Johannes schrijft het boek aan zeven jonge kerken. De gelovigen hebben het erg moeilijk, zij worden vervolgd vanwege hun geloof. Toch schrijft Johannes: ‘Gelukkig zijn jullie.’ Net zoals Jezus deed in zijn toespraak op de berg (Matteüs 5:1-12). Het boek is dan ook, ondanks alle heftige beelden, bedoeld om te bemoedigen en te troosten: de lezer mag weten dat Gods plan altijd doorgaat.

Wie of wat kan jou gelukkig maken, zelfs als je het moeilijk hebt?