Vertrouwen

‘Ik zal bevrijden wie Mij liefheeft
en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is.
Wie Mij aanroept, geef Ik antwoord,
in de nood zal Ik bij hem zijn.
Ik zal hem bevrijden en met roem overladen,
hem overvloed van dagen geven.
Ik zal zijn redding zijn.’ (vers 14-16)

Geloof en vertrouwen gaan hand in hand. Door het hele Oude Testament heen lees je dat Israël, met vallen en opstaan, groeit in vertrouwen in God: dat Hij hen liefheeft en voor hen zorgt. Altijd, wat er ook gebeurt. De voortdurende, biddende terugblik doet het Joodse volk ontdekken dat God trouw is en dat Hij zijn geliefde mensen steeds weer redt.

  • De psalmist zingt over een God die actief zorgdraagt voor wie zich tot Hem richt. Herken je die ervaring? Zo ja, welke vorm neemt ze bij jou aan?
  • Vertrouw jij op God? Zo ja, hoe groot is jouw vertrouwen in Hem?
  • Wat of wie heeft jou in je leven doen groeien in vertrouwen? Wat of wie heeft jouw vertrouwen op de proef gesteld?