Eeuwige vrede

Net als de profeet Jeremia, van wie we gisteren een tekst lazen, schetst de profeet Jesaja een beeld van hoop. Het volk van God had het zwaar, maar God heeft de lasten van de mensen verlicht. Het geweld waarmee ze te maken hadden, is ten einde. God doet de ultieme belofte: er komt een koning die voor recht en gerechtigheid zal zorgen. Hij wordt Vredevorst genoemd, en aan zijn vrede zal geen eind komen. Dat is het perspectief dat Jesaja biedt, ook nu nog: oorlog en geweld zullen voorbijgaan, en God zal zorgen voor eeuwige vrede.

De koning die God belooft, krijgt vier namen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader en Vredevorst.

Kun je bij elke naam bedenken wat dat over God en over de beloofde koning zegt?