Daad van liefde

Jezus spoort zijn leerlingen aan hem na te volgen in liefde. Dat zou zelfs kunnen leiden tot de dood, zegt Jezus in vers 13. In de verzen hierna zal Jezus dan ook spreken over zijn eigen lijden, als inspiratie voor zijn leerlingen. Zoals Jezus aan het kruis stierf, zo moeten ook zijn volgelingen lijden ondergaan. Vers 13, waarin het gaat over ‘je leven geven voor je vrienden’, werd door geliefden van overleden militairen gebruikt om hen te eren. De tekst staat vaak op grafstenen van militairen die tijdens de Eerste Wereldoorlog werden gedood. Zo wordt vers 13 in een andere context gebruikt dan in de Bijbel. Voor de nabestaanden gold: onze dierbaren hebben hun leven gegeven voor hun vrienden, net als Jezus in Johannes 15 zegt.

Vandaag zouden we oorlog en liefde minder snel met elkaar verbinden. Toch is het vertrekpunt van de nabestaanden en van Jezus in Johannes 15 hetzelfde: het belang van het handelen uit liefde. Liefde moet je drijfveer zijn. Zoveel liefde, dat je zelfs je leven voor de ander wilt geven.

Als je in de huidige tijd in België of Nederland woont, zul je niet snel in een situatie komen waarin je je leven kunt geven voor je vrienden. Wat zou jouw grootste daad van liefde kunnen zijn?