Donderdag 1 april - Witte donderdag

Bijbeltekst(en)

LECTIO
Johannes de evangelist is onze gids tijdens het laatste avondmaal, en hij geeft ons hierover details die we in de andere evangeliën niet terugvinden.

Johannes beschrijft hoe Jezus in de intieme kring van zijn leerlingen, die zijn trouwste vrienden waren, de avond doorbracht vóór de zware confrontatie in de hof van Getsemane.

Jezus legt zijn ziel bloot voor zijn leerlingen, en Johannes is de enige schrijver die de lezers een blik gunt binnen de beslotenheid van deze laatste avond die Jezus in het gezelschap van zijn vrienden wilde doorbrengen. Johannes beschrijft hoe Jezus de voetenvan zijn leerlingen wast.

Om Jezus’ gedachten te kunnen volgen, moeten we twee dingen voor ogen houden. Een gastheer toonde zijn gasten een bijzondere eer als hij hun de voeten waste. Wat de verontwaardiging van Petrus kan verklaren, is echter dat het wassen van de voeten meestal gebeurde door dienaren of slaven, en nooit door de meester zelf! Daarom weigert Petrus eerst, omdat hij niet kan aanvaarden dat Jezus zich vernedert tot de rol van een dienaar. Maar Jezus dringt er bij Petrus op aan Hem toe te laten om hun deze dienst te bewijzen.

Jezus had de bedoeling de leerlingen hier een belangrijke les te leren, namelijk dat zij elkaar moesten dienen zoals Hij hen diende.

MEDITATIO
Wat was de diepere betekenis van deze dienstbare daad van Jezus tegenover zijn leerlingen? Is de les die Jezus hier geeft nog steeds relevant?

Denk er even over na op welke praktische manier we deze daad van ‘voeten wassen’ vandaag de dag kunnen toepassen op mensen rondom ons. Net als Petrus moeten we leren de gave van dienstbaarheid te ontvangen.

ORATIO
God heeft ons niet toevallig in contact gebracht met vrienden en buren. Vraag Hem om je iemand te tonen aan wie je de gave van dienstbaarheid of een vriendelijk gebaar kunt bieden. Het kan zelfs gaan om iemand die je niet kent of die je later nooit meer zult terugzien. Luister naar de Heer en laat je leiden door de heilige Geest. Vraag God je enkele van de goede daden te laten zien die Hij voor jou heeft weggelegd (Efeziërs 2:10).

CONTEMPLATIO
Wees stil in Gods aanwezigheid. Wat denk je dat God jou vandaag wil zeggen met deze bijbeltekst?

 

ONDERSTEUNENDE BIJBELTEKSTEN
Exodus 12:1-8, 11-14; Psalm 116:13-14, 16-19; 1 Korintiërs 11:23-26