Vrijdag 19 maart

-door Frits Hendriks-

MEDITATIO
‘Laat mijn leven een loflied zijn.’ Eén zo’n woord, zo’n zinsnede opent een hele wereld aan betekenis. In een persoonlijke lezing zou die betekenis meteen meespelen. De emoties die het oproept, de verschillende verklaringen die in de loop van mijn leven eraan gegeven zijn, de plaatsen en personen die een rol spelen in de herinnering – ze poppen meteen op in mijn hoofd. In deze podcast zal ik er iets van moeten uitleggen; anders is het voor de luisteraar niet te volgen.

‘Laat mijn leven een loflied zijn’ doet mij meteen zingen. Het is een lied dat ik gezongen heb bij een bruiloft van een goede kennis, in een kerk in Nijmegen, de stad waar ik gestudeerd heb en gegroeid ben in geloof. Ook omdat het in deze kerk niet altijd ging zoals ik dat graag heb. Maar ik wijd nu al weer veel te veel uit; al speelt dit allemaal een rol: de blijdschap, de dankbaarheid, de discussies…

‘Laat mijn leven een loflied zijn’ doet mij toch vooral meteen zingen. Vrolijk zingen, klappen en dansen (of een beetje wiegen). En dat past natuurlijk ook wel bij de psalm. Ook dat dansen. Immers, het is een psalm ‘Van David, toen hij zich aan het hof van Abimelech als een krankzinnige voordeed’. David werd erdoor gered. En ik voel me dus vrij om als een heilige dwaas mij van het kwade af te keren en de Heer lof toe te zingen, te klappen en te dansen.

‘Laat mijn leven een loflied zijn.’ Ooit heb ik als een soort heilige dwaas mezelf afgevraagd of het mogelijk is om je van God af te keren. Om niets met God te maken te willen hebben. Dat bleek onmogelijk; God is immers Schepper van hemel en aarde. Wat je ook doet, het feit dat je leeft, is al een loflied op de schepping. Ik kwam toen uit op de zinsnede ‘Elke ademtocht is een loflied Gods.’

ORATIO
O Heer, laat mijn leven een loflied zijn. U hebt ons gemaakt als zangers in één koor van hemel en aarde. Elke ademtocht is al een loflied. Maar soms weet ik ook wel dat ik vals zing, me niet voeg in het koor van de engelen, maar liever een eigen compositie zing. Daarom vraag ik het U: laat mijn leven een loflied zijn. Als ik adem, hoort U dan de juiste melodie?

CONTEMPLATIO
‘Laat mijn leven een loflied zijn.’ Vandaag wil ik bewust ademen, en zo Gods lof zingen. Ik plan drie momenten deze dag en zet een alarm om voor een aantal minuten bewust in en uit te ademen, om alleen daarmee al een lied voor God te zingen.