Zondag 21 februari

Lectio 
Beproeving is iets menselijks waar we allemaal mee te maken krijgen, ook Jezus. Marcus kiest ervoor de test waaraan Satan Jezus onderwerpt in slechts één zin te vermelden. Lucas en Matteüs geven van dezelfde gebeurtenis een diepgaandere versie van hoe de duivel, hier Satan genoemd, Jezus probeert te verleiden tot zonde (Lucas 4:1-13; Matteüs 4:1-11).
Marcus’ versie vertelt slechts de grote lijnen. Meteen nadat Jezus gedoopt is (Marcus 1:9-11) leidt dezelfde heilige Geest die over Hem is gekomen in de vorm van een duif Hem naar de woestijn. Het lijkt de bedoeling te zijn dat Jezus daar op de proef wordt gesteld door Satan. Genesis 2-3 vertelt ons dat op de proef gesteld worden door Satan deel is van ons mens-zijn. De test die Jezus moet ondergaan, is een manier om te delen in deze menselijke ervaring.
In het Nieuwe Testament vinden we ideeën en personages die we misschien al in het Oude Testament zijn tegengekomen. Zo zie je een parallel tussen de veertig dagen die Jezus doorbrengt in de woestijn en de reis van veertig jaar door de woestijn die de Israëlieten moesten ondernemen nadat ze uit Egypte waren weggetrokken (Exodus). De Israëlieten werden zwaar op de proef gesteld en moesten veel gevaren trotseren, maar zij konden steeds op Gods hulp rekenen. Het boek Numeri beschrijft een stukje van hun ervaringen in de woestijn.
In het boek Job beschuldigt Satan Job waar God bij is. Hoewel de omstandigheden het tegendeel lijken te bewijzen, heeft God een plan voor Job.
In beide gevallen doet God beloften en is Hij trouw. Jezus leert ook dat God trouw zijn beloften nakomt. Marcus gaat hier niet dieper op in, maar misschien laat hij op die manier zien dat beproevingen gewoon deel uitmaken van het leven van een christen. Het goede nieuws voor ons is dat God trouw en liefdevol aan onze zijde staat, dwars door deze beproevingen heen.

Meditatio
Waarom denk je dat Jezus deze beproevingen moest ondergaan? Kan de tekst in Hebreeën 4:15 je helpen om dit beter te begrijpen? Hoe ga jij om met beproevingen? Verwacht je hulp van God?

Oratio
Jezus vertrouwde de Schrift om de beproevingen het hoofd te bieden (Matteüs 4:1-11) en wij kunnen Hem hierin volgen. De woorden uit de Bijbel hardop uitspreken, kan onze wil versterken en ons herinneren aan de hulp die God ons wil bieden. Haal een vers uit de tekstgedeelten van vandaag en probeer er een persoonlijk gebed van te maken. Probeer dit gebed te bidden telkens wanneer je iets te drinken neemt. Zo oefen je jezelf hierin.

Contemplatio
Wees stil in Gods aanwezigheid. Wat denk je dat God jou vandaag wil zeggen met deze bijbeltekst?