Niet van brood alleen – Veertigdagentijd 2021

Vanaf woensdag 17 februari starten we met het leesplan ‘niet van brood alleen’. Dit leesplan helpt je om aandachtig toe te leven naar Pasen. Iedere woensdag, vrijdag en zondag is er een bijbeltekst en een overdenking. De overdenking komt uit het boek Lezen met je hart en is opgebouwd volgens de methode van de Lectio Divina, letterlijk: ‘goddelijke lezing’.

Lectio Divina kent een eeuwenoude traditie en is een meditatieve manier van bijbellezen. Deze manier sluit goed aan bij de veertigdagentijd: een periode van inkeer en verstilling. Bij Lectio Divina staat de bijbeltekst centraal: je leest de tekst een aantal keren rustig door en vraagt je daarbij steeds af welke woorden of zinnen iets in je losmaken. Je kauwt als het ware op de tekst, als voedsel voor de ziel.

De methode volgt telkens vier stappen: lectio (lezen), meditatio (beschouwing), oratio (gebed) en contemplatio (overdenking). De overdenkingen in dit leesplan zijn ook op deze manier opgebouwd. Het is een heel open manier van lezen: je laat de tekst op je inwerken en probeert te ontdekken wat God in de stilte tegen jou te zeggen heeft. De overdenkingen op woensdag en vrijdag zijn ook als podcasts opgenomen. In iedere aflevering vind je een linkje naar de podcast. Fijn wanneer je liever luistert dan leest.

De overdenkingen/podcasts op de woensdag zijn geschreven en ingesproken door Zuster Katharina, abdis van Benedictijnen-Abdij Onze Lieve Vrouw van Nazareth te Brecht.
De afleveringen/podcasts op de vrijdag zijn geschreven en ingesproken door Frits Hendriks, pastoraal werker in een parochie in Brabant.

We wensen je een inspirerende periode toe!

Belangrijk: vanaf woensdag komen de afleveringen online!

Afleveringen