X. Jezus wordt van zijn kleren beroofd

Het laatste wat Jezus nog bij zich heeft, zijn kleren, worden hem afgenomen, en de soldaten verdelen ze onder elkaar. Zijn laatste bescherming, zijn laatste waardigheid. Zijn naaktheid wordt publiekelijk getoond. Beschamend, vernederend. Iedereen mag Hem bespotten.

 

In wezen zit dit principe van kleineren in elke vorm van discriminatie, racisme, onderdrukking, vervolging en aanranding. Mensen worden kleiner geacht, minder mens. Je kunt met hen doen wat je wilt. Hun rechten worden afgenomen, en er wordt met hen de spot gedreven.

Dit alles spruit voort uit haat. Wie dit moet ondergaan, ondergaat zwaar lijden.

 

Wat zegt de profetie van Johannes over verdrukte mensen?

‘Wie overwint zal zich in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven schrappen, maar juist voor hem getuigen ten overstaan van mijn Vader en zijn engelen’ (Openbaring 3:5).

Wit is de kleur van reinheid. Jezus staat aan de kant van de onderdrukten, Hij zal voor hen getuigen. Hij zal hen binnenbrengen in het hemelse feest van de liefde, als eregasten.

 

Ervaar jij vernedering of onderdrukking? Houd vol en overwin!

 

Heer, geef ieder die vernederd wordt, de kracht van jouw liefde om vol te houden.