Dom kind

Westerstorm: als de wind met hoge snelheden uit het westen waait, dan hebben we hier in Nederland flinke problemen. In Israël zorgt juist de oostenwind voor problemen. De oostenwind, uit de woestijn, is warm en verzengend. Hoe goed het ook gaat met Efraïm, als die oostenwind komt, is alles verloren (vers 15). In deze tekst staat de oostenwind symbool voor Gods straf. Geen milde lenteregen, zoals in Hosea 6:3, maar verzengende, dodelijke hitte.

Deze tekst over Gods straf is, net als andere teksten over Gods oordeel, voor ons lastig te begrijpen. We lezen liever over Gods liefde. Maar wat leert u van deze tekst over God?