Geen andere goden! 

‘Ik ben de heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden’ (Exodus 20:2, 3). Zo beginnen de Tien Geboden. Hier, in vers 4, worden deze woorden herhaald. Het gaat God er niet om dat je je blindelings aan zijn geboden houdt. Het gaat God in de eerste plaats om de relatie met zijn volk. God heeft zijn mensen bevrijd, hij heeft in de woestijn voor hen gezorgd, hen naar weidegrond gebracht. Daarin klinkt de liefde van een herder voor zijn kudde door. Maar het volk werd hoogmoedig en koos voor andere goden.

Gods woorden zijn heel dreigend. Kunt u Gods reactie begrijpen?