Worsteling

Soms kan het een hele worsteling zijn: te weten wat het goede is om te doen, maar om het dan ook echt te doen. Of om slechte gewoontes of verkeerde dingen niet meer te doen. Efraïm worstelt ook met God. Met Efraïm wordt het (noordelijke) tienstammenrijk Israël bedoeld. Het dwaalt steeds meer van God af en sluit een verbond met het machtige Assyrië. Uiteindelijk zullen de Assyriërs Israël veroveren en wordt het volk in ballingschap weggevoerd. Maar Hosea waarschuwt het volk. ‘Keer toch terug naar God,’ net als jullie voorvader Jakob, die ook worstelde met God (Genesis 32:25-29). En ‘laat je leiden door liefde en recht. Blijf voortdurend hopen op je God’ (vers 7).

Waarmee worstelt u? Hoe helpt God u daarbij?