Misbruik van weelde 

Het lijkt zo goed te gaan, het kan niet op! Israël wordt rijker en rijker. Maar hoe beter het gaat, hoe meer het volk van God afdwaalt en afgoden vereert… En dan is het afgelopen: alles wordt verwoest. De mensen zullen van ellende tegen de bergen roepen: ‘Bedek ons.’ En tegen de heuvels: ‘Val op ons neer.’ Deze woorden spreekt Jezus ook in Lucas 23:30, als hij spreekt over een verschrikkelijke tijd die zal komen. En ook in Openbaring 6:16 lees je deze woorden. Zo bang zijn de mensen voor de straf van God. Ze willen nog maar één ding: dat de bergen hen bedekken.

Bent u wel eens bang voor God? Hoe gaat u daarmee om?