Dommer dan een ezel 

Het volk Israël bevindt zich in een benaderde situatie. Assyrië staat op de drempel van het land en het volk voelt zich bedreigd. Het is daarom op zoek naar hulp. Van wie zullen ze zich afhankelijk durven maken? Het volk zoekt zijn hulp echter niet bij God – het wil niet van hem afhankelijk zijn – maar bij andere volken. Ze lappen het verbond met hem aan hun laars en God gebruikt niet mis te verstane woorden: God zegt dat ze teruggaan naar Egypte. Het is taal voor een omgekeerde uittocht.

Bij wie zoekt u hulp in benarde situaties?