Hardleers 

Als je financiële problemen hebt, zoek je hulp bij een maatschappelijk werker; als je lichamelijk gezien moet revalideren, zoek je hulp bij de fysiotherapeut. Je gaat naar iemand die in staat is je te helpen bij je probleem. Dus wat doe je als je als volk van God in de problemen zit? Je zou verwachten: naar God gaan. Maar de Israëlieten zoeken hun hulp overal, behalve bij God. Ze vragen zelfs hulp aan Egypte, het land waar ze ooit uit bevrijd moesten worden. Het geeft aan hoe ver ze van God zijn verwijderd. Ze worden liever geholpen door hun vorige slavenmeesters dan door de God van bevrijding…

Bij welke problemen weet u meteen wie u moet bellen? Bij wat voor problemen vindt u dat lastiger?