Valstrikken

God rekent het de leiders aan dat zij het volk niet hebben beschermd tegen het aanbidden van andere goden. Ze lijken eerder op stropers dan op echte leiders. Door hun besluiten en hun slechte voorbeeld is het volk is niet meer trouw aan God. God is een vreemde voor hen geworden. En dat terwijl Israël God na aan het hart lag (vers 3). God is zijn geliefde kwijtgeraakt aan andere goden. Hij reageert door zich terug te trekken: als de Israëlieten hem toch weer opzoeken, zal hij zich verbergen.

Heeft iemand u weleens zo’n pijn gedaan, dat u bewust afstand van diegene nam omdat u niet weer zo gekwetst wilde worden?