Van kwaad tot erger 

Hosea neemt geen blad voor de mond: met bijtend sarcasme slaat hij zijn toehoorders om de oren. Waarschijnlijk vinden ze zelf dat ze goed bezig zijn door op allerlei plekken offers te brengen. Maar volgens Hosea zijn ze even onverstandig als een onwillige koe. Het ergste vindt hij dat ze anderen met hun gedrag aansteken. Hun dochters en schoondochters vinden ontrouw heel gewoon – hun vaders en schoonvaders zijn tenslotte ook niet trouw aan God. Bovendien aanbidden de Israëlieten hun afgoden in Betel en Gilgal, twee plaatsen dicht bij de grens met het zuidelijke rijk Juda. Daarmee beïnvloeden ze ook de inwoners van dat rijk.

Op welke manier beïnvloedt uw gedrag de keuzes van anderen om u heen?