De HEER is trouw, ondanks ontrouw 

Bijbeltekst(en)

De namen die Hosea aan zijn kinderen moet geven van God zijn haast niet te (ver)dragen. Stelt u zich eens voor dat u door het leven moest gaan met een naam die dit betekent: ‘iemand die geen ontferming ontvangt’! Gelukkig belooft God dat de namen ooit zullen veranderen: ondanks de ontrouw van het volk, blijft God trouw. Dan heet het kind ‘hij die ontferming ontvangt’. Want God is met ontferming bewogen. En daarom zullen er andere tijden komen. Een tijd waarin de mensen van Israël en Juda kinderen van God genoemd zullen worden.

Als u een naam kon kiezen die laat zien wat God voor u betekent, welke naam zou dat dan zijn?