Gekrenkte liefde 

Bijbeltekst(en)

God geeft voortdurend. Hij zorgt voor koren, wijn, olie. Voor alles wat de Israëlieten nodig hebben. En toch danken ze niet God voor het goud en zilver, maar eren ze er andere goden mee. Deze ondankbaarheid krenkt God. Wie overspeel pleegt, deelt iets dat voor één persoon bedoeld is met anderen. Dat is precies wat Israël volgens God doet. Ze prijzen andere goden en vieren feesten met zaken die God heeft gegeven, terwijl God zelf wordt vergeten. Ze geven hun gunsten aan iedereen, behalve aan degene die er recht op heeft.

Hoe toont u uw dankbaarheid aan God voor alles wat u dagelijks wordt gegeven?