God is erbij

Bijbeltekst(en)

Twee van Jezus’ leerlingen gingen na het lijden en sterven van hun rabbi Jezus op weg naar het dorp Emmaüs. Ze lieten Jeruzalem achter zich. Maandenlang waren ze vol hoop en verwachting met Jezus naar Jeruzalem gereisd, omdat ze hadden verwacht dat daar iets groots zou gebeuren. Maar het loopt totaal anders dan ze hadden verwacht. Vol teleurstelling, wanhoop en verdriet verlaten ze de stad, gedesillusioneerd en ontredderd. Hun hoop op bevrijding van de Romeinen en op redding is vervlogen. Jezus en zijn koninkrijk blijken niet te zijn zoals zij hadden gehoopt en gedacht. Maar zij lopen niet alleen. Jezus zelf is erbij. Hij luistert naar hun vragen, hun wanhoop, hun verdriet. En pas uren later herkennen ze Hem als hun Heer.

Misschien voel jij je wel teleurgesteld in je geloof, ben je verdrietig of wanhopig. Kan je geloven dat Jezus Immanuel is – God-met-ons? Ook in je verdriet en teleurstelling?