Gods hoop

Het Hebreeuwse woord voor hoop is tiqwa en betekent: gespannen uitzien naar of verwachten.

Ook van God wordt in de Bijbel gezegd dat Hij naar bepaalde dingen uitziet. Dat mensen Hem zoeken en Hem zullen eren. Dat de wijngaard die Hij plantte, Israël, een rijke oogst zou opleveren. Maar de mensen kiezen een andere weg, zij kiezen ervoor vaker naar een andere stem te luisteren dan naar Hem. Zoals toen de eerste mensen kozen om naar de slang te luisteren in plaats van op Gods woord te vertrouwen (Genesis 3). Toch houdt God hoop. Zijn hoop is al vele malen teleurgesteld, maar steeds opnieuw zoekt Hij nieuwe wegen. Hij blijft de mens zoeken, door profeten te sturen (zie bijvoorbeeld Jesaja 6:8), en uiteindelijk stuurt Hij ook zijn eigen Zoon.

Hoe probeer jij te leven naar Gods wil, naar wat Hij voor jouw leven hoopt?