Lied van het hart

Bijbeltekst(en)

Als ik eerlijk ben, moet ik zeggen dat er regelmatig momenten in mijn leven zijn waarop mijn gevoelens niet overeenkomen met mijn gedrag. Als ik moe ben, haal ik toch even dat laatste beetje energie uit mijn tenen. En wanneer ik me droevig voel, zet ik toch zover ik kan mijn glimlach op. Ook wel fijn, toch? Want als er gewoon gewerkt moet worden of als mijn gezin iets nodig heeft, zit niemand te wachten op mijn vermoeide hoofd of chagrijnige stemming.

Misschien is het in ons dagelijks leven wel normaal geworden om ons binnenste weg te stoppen. We moeten immers ons hoofd boven water houden en zo goed mogelijk voor de dag komen?

In Matteüs 15:8 zegt Jezus: ‘Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij.’

Deze uitspraak viel me op. Blijkbaar kan ons hele leven een prachtig lied zingen. Een lied van een christelijke levenshouding, kerkgang, zorg voor de armen en toewijding aan vormen en rituelen. Onze lippen kunnen op zondag alle liederen trouw meezingen. We kunnen een leven vol aanbidding leiden, maar misschien is het alleen de buitenkant. Hoe zit het met onze binnenkant? Klinkt daar dezelfde melodie? Welk lied zingt jouw hart?

Wat als datgene wat er in jouw hart leeft het lied is waar God naar verlangt? Daar waar je faalt, waar je je schaamt, waar je vragen hebt of boos bent. Ook wanneer jouw hart in een mineurstemming is of tegenover God wat stil is geworden.

Juist dat hart is het hart dat genade en liefde nodig heeft. En dat hart raakt juist verder op afstand van God wanneer je denkt dat je het wel redt met een mooie buitenkant.

Jezus noemt in dit gedeelte de farizeeën en schriftgeleerden huichelaars. Niet bepaald een eervolle titel. Je kunt het ook vertalen met ‘toneelspelers’ of ‘hypocrieten’.
Voor God hoeven we geen toneel te spelen. En gelukkig maar!

Aanbidding begint in ons hart. Daar ontstaat de relatie. Daar komt ruimte voor Gods troost, voor zijn genezing, zijn vergeving, zijn omhelzing, zijn spreken en zijn liefde.

Jouw lied, jouw hart is er elke dag.
God wacht erop!