Opgewekt leven

Bijbeltekst(en)

Door Paul Visser

Opgewekt! Daarmee is de toon die Petrus in zijn brief aanslaat, getypeerd. Afgestemd op Pasen zet hij hoog in: Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop!

Raak je doordrongen van deze genadige nieuwe realiteit, dan ga je ‘opgewekt’ leven. Het naargeestige te boven komend, stem je je denken en doen steeds meer af op dat kernachtig lied, ooit in het oude Israël gecomponeerd en hier door Petrus geciteerd:

Hebben jullie het leven lief,
wil je goede jaren genieten?
Behoed dan je tong voor het kwaad,
je lippen voor woorden van bedrog.

Mijd het kwade, doe wat goed is,
streef naar vrede, jaag die na.
(Psalm 34:13-15)

Ja reken maar dat je daar met elkaar blij van wordt. Want iedereen in je omgeving heeft er profijt van. Jijzelf incluis!

Zelfs de hemel raakt er opgetogen van! Worden onze handel en wandel afgestemd op deze klanken, dan klinkt dat de HEER als muziek in de oren. Zuivere tonen roeren zijn hart. Vangt Hij die op, dan is Hij een en al oor voor wat er in onze beleving nog aan schort. En is Hij wat graag bereid om ons door de Geest náder te instrueren en vérder te dirigeren. Valse muziek verdraagt Hij niet. Van kwaad keert Hij zich af. Prima toch?

Intussen blijft het oefenen. Je krijgt het goede leven niet op een presenteerblaadje. Het vraagt om stug doorrepeteren. Om die nieuwe melodie erin te krijgen en niet te vervallen in het oude liedje. Petrus zingt het daarom nogmaals voor: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen. Je voelt zelf wel aan hoe lastig dat kan zijn. Tegelijk blijft het volop de moeite waard om er ‘opgewekt’ voor te gaan!

Kies de komende tijd één aansporing per dag uit, waar je die hele dag op kauwt (zoals ook in Psalm 1:2 gebeurt). Vraag je af hoe jij deze regel kunt toepassen in de actualiteit van jouw leven. Maak er een paar aantekeningen van, zodat je het geregeld even na kunt kijken en/of aan kunt vullen. Op die manier kun je jezelf de muziek van het met Christus opgewekte leven eigen maken en krijg je de goede tonen te pakken.

 

Over de auteur

Paul Visser is predikant in de hervormde Maranathakerk in Rotterdam-Zuid