Bezittingen

Bijbeltekst(en)

Door Hette Domburg

Toen ik als docent in Mozambique werkte, zei een student: Nederland is het paradijs op aarde. Hij had drie maanden in Amsterdam gestudeerd. Maar wanneer wij met ons gezin op verlof in Nederland waren viel ons op hoe somber en gesloten de mensen in de supermarkt waren, in schril contrast met de lachende gezichten op straat in Mozambique.

Ja, in materieel opzicht hadden en hebben Nederlanders het een stuk beter dan de gemiddelde Mozambikaan. Maar toch, die gezichten spraken boekdelen.

In de passage uit Marcus 10 komt Jezus zowel kinderen tegen als een rijke man. Van de man wordt expliciet gezegd dat hij somber werd en terneergeslagen wegging. En van de kinderen dat ze ‘open staan voor het Koninkrijk van God’.

De rijke man had ‘veel bezittingen’. Van de kinderen kun je het tegengestelde aannemen. En toch wordt juist tegen de rijke gezegd dat hem iets ontbreekt. Dat intrigeert. Hij heeft zijn best gedaan om van alles te ‘hebben’. En nu ontbreekt hem toch nog iets … Wat zou dat zijn?

Misschien gaf hij het zelf aan, toen hij zijn vraag stelde: wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Het eeuwige leven ontbreekt hem nog! Hoeveel hij ook heeft en hoe netjes hij zich ook gedraagt: dat is nog niet het ‘eeuwige leven’. Maar hij denkt erover in termen van privébezit. Hoe kan ik het krijgen (of erven)? En nu lijkt juist het ‘hebben’ het probleem te zijn. Dat blijkt als hem gezegd wordt zijn bezittingen te delen met de armen. Hij heeft er de moed niet voor.

Jezus spreekt liever over het Koninkrijk van God binnengaan. Dat gaat niet over bezit, maar over sociale verhoudingen. Je komt in een andere ruimte, waar de relaties anders zijn. Daar is sprake van gerechtigheid en vrede, daar komt geen mens meer tekort. De toegangspoort blijkt te smal om veel bezittingen mee te nemen. Maar als je alles deelt, ben je al bijna binnen. Voor een kind is dat gemakkelijk.

Zo is het met het ‘goede leven’. Het is niet iets wat je ‘hebben’ kunt, maar waarin je kunt ‘binnengaan’. De vraag is: wat houdt ons tegen?

 

Over de auteur

Hette Domburg is predikant van de Protestantse Gemeente Schaarsbergen en voorzitter van de Stichting Contextueel Bijbellezen Nederland. Hij werkte voor Kerk in Actie als docent theologie in Mozambique.