‘Gelukkig wie de volmaakte weg gaan’

Door Marco Batenburg

Psalm 119 is waarschijnlijk niet het eerste bijbelgedeelte dat in je opkomt wanneer je denkt over het goede leven. Het is een lange psalm, die al snel eentonig lijkt te worden. Toch is het de dichter wel helemaal te doen om het goede leven. Dat thema vormt niet alleen de opmaat van de psalm: nee, 176 verzen lang put de schrijver zich uit om te laten zien hoe een goed leven eruitziet. Het antwoord is kort gezegd dit: een goed leven is een leven naar Gods woorden. Dat klinkt op het eerste gehoor misschien kil of abstract, maar het tegendeel is het geval. Om een paar voorbeelden te noemen vanuit de psalm: Gods woorden zijn als een licht op ons pad, ze geven ons wijsheid, ze zijn een bron van leven, ze laten ons zien wie we zijn en ze schenken ons vreugde.

Door de uitbundigheid en de overvloed heeft dit lied iets weg van een liefdeslied. De dichter is zó verknocht aan de woorden van God dat hij er niet over uitgezongen raakt. Door alles heen tintelt de vreugde om de overvloed die ligt in de woorden van God.

Misschien vraag je je af: hoe kan ik me door dit liefdeslied laten meenemen, zodat ik ook die tintelende vreugde ervaar? Mij trof wat Dietrich Bonhoeffer daarover schrijft:

‘Het is belangrijk om heel langzaam, stil, geduldig voort te schrijden van woord tot woord, van zin tot zin. Dan zien we dat de schijnbare herhalingen steeds nieuwe wendingen van hetzelfde zijn, van liefde tot Gods woord. Zoals deze liefde geen einde nemen kan, zo ook de woorden niet die haar uitspreken. Ze willen ons door heel ons leven begeleiden en in hun eenvoud worden zij het gebed van het kind, de man en de grijsaard.’
uit: Psalms: The Prayer Book of the Bible,
Bonhoeffer, D., Fortress Press (1974), eigen vertaling.

Hoe draagt de omgang met de woorden van God voor jou bij aan het goede leven?

 

Over de auteur

Marco Batenburg is preses van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland en predikant in Gouda