Dag 5

Gisteren lazen we dat Jezus zei dat het belangrijk is om de weg te openen zodat kinderen bij God kunnen komen. Wist je dat Hij dit uit eigen ervaring zei? We lezen vandaag het verhaal dat zich afspeelt toen Jezus zelf een kind was. Toen Hij twaalf jaar oud was, mocht Hij voor het eerst mee naar Jeruzalem voor de viering van Pesach. Hij vond het heerlijk om in de tempel te zijn. Hij voerde gesprekken met de Bijbelgeleerden. Hij was bezig met de dingen van zijn Vader. Dat deed Hij zo graag, dat zijn ouders Hem zelfs kwijtraakten. In de verzen 40 en 52 lezen we dat Hij groeide in wijsheid. Door bij de Vader te zijn, leerde Hij belangrijke levenslessen.
Wat fijn dat zijn ouders, Jozef en Maria, Hem meenamen zodat Hij in de tempel kon zijn.
Op welke manier geef jij je kinderen de ruimte om bij de Vader te zijn en zo te leren over Hem? Dat kan in de kerk zijn, maar ook door thuis met ‘de dingen van de Vader’ bezig te zijn. Zo kunnen ook zij groeien in wijsheid.