Dag 4

Gisteren lazen we hoe mooi de pure, kinderlijke onbevangenheid is. We ontdekten hoe enorm belangrijk dit is in het koninkrijk van God. Dat lezen we ook in het Bijbelgedeelte van vandaag over de kinderzegening. Bijzonder is dat dit gedeelte in drie van de vier evangeliën is opgenomen. Kennelijk had het indruk gemaakt, en vond men het belangrijk om dit door te vertellen.
In dit gedeelte zegt Jezus dat wij moeten worden als de kinderen. Weer zien we dat God waarde hecht aan kinderlijke onbevangenheid.
Dank God vandaag voor de pure, onbevangen houding van jouw kinderen of van kinderen in je omgeving.

In het Bijbelgedeelte over de kinderzegening lezen we ook dat Jezus zegt: ‘Laat de kinderen bij mij komen en houd ze niet tegen!’ Dat gold niet alleen voor de leerlingen die de kinderen toen tegenhielden, maar het geldt ook voor ons vandaag. Hoe maken wij de weg vrij voor kinderen om bij Jezus te komen? Nemen we ze mee naar een kerk waar ze het naar hun zin hebben, waar ze graag komen? Als ze het fijn hebben in de kerk, zijn ze makkelijker in staat hun hart te openen voor Jezus.
Denk er vandaag eens over na of jouw kerk aantrekkelijk is voor kinderen, of wat je eraan zou kunnen doen om dit te bevorderen. Bid dit gebed: ‘Jezus, U zei ons om de kinderen niet tegen te houden, maar ze bij U te laten komen. Het is mijn verlangen kinderen bij U te brengen. Op welke manier zou ik dit kunnen doen, of hoe zou ik hieraan kunnen bijdragen?’